ทัวร์แมวจร 2.16: ขึ้น Tokyo Skytree หอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ทัวร์แมวจรภาคสอง ตอนสุดท้ายแล้วครับ! หลังจากทาน Nana’s Green Tea แล้วก็เดินไปตรงกลางของชั้น 4 จากตรงนี้ จะมองเงยขึ้นไปดูโตเกียวสกายทรีได้ ข้างในจะเป็นบริเวณขายตั๋ว ถ้าใครไม่ได้ซื้อตั๋วผ่านทางออนไลน์หรือว่าซื้อกับทัวร์ ก็ต้องมาเข้าแถวที่ด้านล่างนี้ ซึ่งจะเปิดให้ขึ้นเป็นรอบ รอบละ 30 นาที ตรงนี้มีบอกสถานะการให้บริการด้วย จุดชมวิวจะมีอยู่สองระดับ คือ Tembo Deck ที่ระดับความสูง 350 เมตร ถ้าซื้อตั๋วจากด้านลา่งแล้วจะขึ้นไปชั้นนี้ได้ ราคา 2,000 เยน และ Tembo Galleria ที่ระดับความสูง 445 เมตร เมื่อขึ้นไปถึง Tembo Deck แล้ว ถ้าอยากขึ้นไปอีกต้องจ่ายเพิ่ม 1,000 เยน และขึ้นลิฟต์อีกตัวจาก Tembo Deck ขึ้นไป ไม่สามารถขึ้นจากชั้น 4 ได้ ผมเริ่มจากซื้อบัตรขึ้นไป Tembo Deck ลิฟต์ขึ้นไปด้วยความเร็วสูงมาก แล้วก็มาถึงแล้ว แวะถ่ายรูปสักหน่อย Read more about ทัวร์แมวจร 2.16: ขึ้น Tokyo Skytree หอคอยที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น[…]